Secret gardens

  • ЛокацияSecret gardens, София, България
  • Клиент BLD
  • Архитекти ателие Серафимови Архитекти
  • Главен изпълнител BLD
  • Дизайн осветлениеЛайт Фактор

Използвани продукти

  • JET 38 JET 38 Ligman
  • Xcore Xcore Arelux
  • Xcore Xcore Arelux
  • Orbit Orbit Redo Group
  • Triac Triac Redo Group