Park Lane

  • ЛокацияРark Lane офис център , София, България
  • КлиентPark Lane
  • Архитекти VI Architects
  • Главен изпълнител Park Lane Developments
  • Дизайн осветлениеЛайт Фактор + VI архитекти

Използвани продукти

  • Bella Bella Panzeri
  • Bella Bella Panzeri
  • Bella Bella Panzeri
  • Laser Blade Laser Blade IGuzzini