Ново парково и районно осветление по проект на Light Factor в Бизнес Парк София

19_12_2023

Пионер в своя бранш, повече от 20 години Бизнес Парк София е водеща бизнес локация в столицата. Неотдавна офис паркът смени своите собственици. Съвсем естествено, следва и цялостно преобразяване и осъвременяване на пространството. Основната идея е то да се превърне в по-привлекателна, функционална и безопасна за живущите наоколо градска среда. В този контекст, Light Factor създаде проект за ново парково и районно осветление на офис парка. Планът следва две основни сюжетни линии – осъвременяване и подмяна на осветлението на пътните артерии от една страна, и това на зелените площи – от друга.

Щателен анализ на текущото осветление на Бизнес Парк София показа морално остаряла техника и недобра осветеност – твърде  много разсеяна светлина около пътните артерии и неравномерно разпределена осветеност на зелените площи – на места силно преосветени участъци в контраст със зони, потънали в пълен мрак.

По предложение на Light Factor, старото улично осветление ще бъде подменено с иновативните продукти на Thorn Lighting. Избраните за целта осветителни тела, Isaro Pro, се отличават със съвременен дизайн, оптика за гладко разсейване и регулируем поток на светлината, възможност за накланяне, опция за програмиране и минимизиране на консумацията на енергия, безопасен достъп и опростено електрическо тестване и операции по поддръжка.

В проекта за осветяване на зелените площи са заложени няколко вида осветление от лидера в бранша iGuzzini: високи стълбове, върху които прожекторите са монтирани в спираловидна форма и имат за цел да осветят конкретни зони с контролиран ъгъл на излъчване; вградени в земята осветителни тела, които да акцентират върху определени дървесни видове и храсти; и боларди, чиято функция е да осветят равномерно алеите и ходовите зони. Във високите стълбове има възможност да се монтират Wi-Fi, видеонаблюдение и други слаботокови елементи, които носят добавена стойност на цялата осветителна инсталация.

По план, проектът по новото парково и районно осветление на Бизнес Парк София трябва да бъде реализиран през първата половина на 2024 г.